Valores del Miércoles 18 Mayo 2022 | UF 32.490 | UTM 56.762 | Dólar Observado 851 | Euro 896

Tira Cobre

MT. CAÑERIA CU T-L NACOBRE

MT. CAÑERIA PROTEGIDA T-L

MT CAÑERIA COBRE TERMO

MT CAÑERIA CU TIRA T-K

MT CAÑERIA CU TIRA T-L

MT CAÑERIA CU T-M