Valores del Miércoles 27 Enero 2021 | UF 29.110 | UTM 50.978 | Dólar Observado 732 | Euro 889

Tira Cobre

MT. CAÑERIA CU T-L NACOBRE

MT. CAÑERIA PROTEGIDA T-L

MT CAÑERIA COBRE TERMO

MT CAÑERIA CU TIRA T-K

MT CAÑERIA CU TIRA T-L

MT CAÑERIA CU T-M